Dreamy

היכולת של לוכד חלומות הוא להכניס את החלומות הטובים הביתה ולעצור את החלומות הרעים. מעין .מזוזה אלטרנטיבית, מכניסה את הטוב ועוצרת בפתח ביתנו את הרע.

חזרה למעלה