שרשרת רצועות

!להכניס למשחק החיים צבע, תנועה וזרימה 
חזרה למעלה